Duy trì cây bóng mát mới trồng

Chúng tôi sẽ phân tích cho khách hàng hiểu rõ thêm quy trình duy trì – chăm sóc cây xanh công trình, cây bóng mát từ lúc mới trồng hay những cây trồng lâu năm, cách tưới nước , bón phân …

Duy trì – Chăm sóc cây bóng mát

Phân loại cây bóng mát 

 • Cây bóng mát mới trồng : Cây sau khi trồng 90 ngày ( kể từ ngày nghiệm thu bảo dưỡng cây trồng ) đến 02 năm.
 • Cây bóng mát loại 1 : Cây cao ≤ 6m và có đường kính thân cây ≤ 20cm
 • Cây bóng mát loại 2 : Cây cao ≤ 12m và có đường kính thân cây ≤ 50cm
 • Cây bóng mát loại 3 : Cây cao > 12m vàcó đường kính thân cây > 50cm
 • Trong đó : Đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn ( chiều cao 1,3m )

Duy trì cây bóng mát mới trồng ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Tưới nước ướt đẫm gốc cây : 120 lần/năm.
  • Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện 1 lần/năm.
  • Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi : dùng kéo ( hoặc cưa ) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 2 lần/năm.
  • Quyét dọn, vệ sinh quanh gốc cây : Quyét dọn rác xà bần quanh gốc cây, thu gom vận chuyển đến nơi quy định : 12 lần/năm.
  • Làm cỏ vun gốc : nhổ sạch cỏ dại quanh gốc cây,thu gom và vận chuyển đến đổ nơi quy định : 04 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sai khi thi công.

Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát ( diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn )

 • Thành phần công việc :
  • Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
  • Tưới nước bằng xe bồn.
  • Phát xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.
  • Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.
  • Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.
  • Trồng dặm cỏ 30%
  • Bón phân hữu cỏ thảm cỏ thực trung bình 2 lần/năm .
  • Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Chúng tôi xin giới thiệu về trang chủ : chăm sóc cây cảnh long an uy tín nhất hiện nay

Duy trì cây bóng mát loại 1 ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Tẩy chồi thực hiện trung bình 04 lần/năm.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 1 lần/năm.
  • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/ năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định

Duy trì cây bóng mát loại 2 ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Tẩy chồi thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
  • Chống sửa cây nghiêng : thực hiện trung bình 1 lần/năm.
  • Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/ năm.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Duy trì cây bóng mát loại 3 ( cây không có bồn cỏ gốc cây )

 • Thành phần công việc :
  • Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
  • Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
  • Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 02 lần/năm.
  • Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường và dọn dẹp vệ sinh : Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
  • Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
  • Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định

Giải tỏa cành cây gẫy

 • Thành phần công việc :
  • Cảnh giới giao thông.
  • Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.
  • Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
  • Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định

Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

 • Thành phần công việc :
  • Cảnh giới giao thông.
  • Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.
  • Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

Tham khảo về : Công ty chăm sóc cây xanh tại Hồ Chí Minh chuyên nghiệp nhất 

Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

 • Thành phần công việc :
  • Cảnh giới giao thông.
  • Tháo gỡ phụ sinh, ký sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị

Tổng kết

Liên hệ tư vấn về quy trình duy trì – chăm sóc cây xanh, cây xanh bóng mát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *